§ 2. - Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.
§  2.
Celem wykonania zadania określonego w § 1 przedsiębiorstwa wymienione w tymże paragrafie zobowiązuje się do:
1)
dokonywania na zlecenie Państwa lub przedsiębiorstwa albo instytucji wskazanej przez Ministra Przemysłu i Handlu skupu i zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczów i przetworów mięsnych,
2)
odstępowania na rzecz Państwa lub przedsiębiorstwa albo instytucji wskazanej przez Ministra Przemysłu i Handlu części lub całości posiadanych przez nie zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych,
3)
składania przedsiębiorstwu lub instytucji wskazanej przez Ministra Przemysłu i Handlu okresowych sprawozdań ze swej działalności w handlu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych,
4)
ujawniania właściwej władzy lub przedsiębiorstwu albo instytucji powołanej do kontroli warunków dokonywania skupu, zakupu, sprzedaży i przetwórstwa,
5)
poddawania klasyfikowaniu zwierząt rzeźnych i mięsa według norm ustalonych przez Ministra Przemysłu i Handlu,
6)
stawiania do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności środków przewozowych oraz urządzeń technicznych.