Art. 3. - Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.88.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 1938 r.
Art.  3.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości.