§ 3. - Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.641

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.