§ 2. - Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.641

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2022 r.
§  2. 
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.