§ 3. - Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. - Dz.U.2020.294 - OpenLEX

§ 3. - Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.294

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.