Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  3.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.