Art. 4. - Żandarmerja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.
Art.  4.

W sprawach dochodzenia i ścigania przestępstw, organa żandarmerji są uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z władzami, urzędami i organami państwowemi i samorządowemi.