Art. 2. - Żandarmerja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.
Art.  2.

W zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw żandarmerja jest organem wykonawczym wojskowych władz sądowych i prokuratorskich, stosownie do obowiązujących ustaw postępowania karnego i przepisów szczególnych.