Art. 35. - [Udostępnianie informacji organom uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  35.  [Udostępnianie informacji organom uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych]

Żandarmeria Wojskowa udostępnia organom uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na wniosek tych organów, informacje o osobach, uzyskane przez nią w czasie wykonywania tych czynności.