Art. 16. - [Znak Żandarmerii Wojskowej] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1214 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  16.  [Znak Żandarmerii Wojskowej]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, znak Żandarmerii Wojskowej, z uwzględnieniem przepisów o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.