§ 3. - Zaliczenie osady Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem w poczet miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.16.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1926 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.