§ 8. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 8. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  8.
Okresy wakacyjne zalicza się na równi z okresami pracy.