§ 6. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 6. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  6.
Jako końcowy termin okresu tajnego nauczania i ukrywania się przyjmuje się dzień wyzwolenia danego obszaru spod okupacji. Jako końcowy termin przebywania w więzieniu lub obozie koncentracyjnym przyjmuje się dzień wyzwolenia bądź oswobodzenia.