§ 5. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 5. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  5.
Czas pracy w niezorganizowanym tajnym nauczaniu zaliczony być może w zależności od okoliczności i niebezpieczeństwa, na które nauczyciel narażał się, - w połowie lub w wymiarze wyższym. Zaliczenie w wymiarze wyższym niż pojedynczy wymaga zgody Ministra Oświaty.