§ 2. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 2. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  2.
(1)
Zaliczenia czasu pracy nauczycielskiej w jawnym szkolnictwie polskim na terenach okupowanych dokonuje kuratorium okręgu szkolnego, na obszarze którego nauczyciel (urzędnik administracji szkolnej) pracuje w chwili zgłoszenia roszczenia o zaliczenie. W stosunku do kuratorów okręgów szkolnych i urzędników zarządu centralnego Ministerstwa Oświaty zaliczenia dokonuje Ministerstwo Oświaty.
(2)
Zaliczenia czasu pracy nauczycielskiej w polskim szkolnictwie zagranicą dokonuje Ministerstwo Oświaty.