§ 14. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 14. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  14.
Od orzeczenia komisji weryfikacyjnej służy odwołanie. Sprawa przechodzi wówczas do komisji wyższego rzędu, która orzeka ostatecznie. W przypadku odwołania od orzeczenia ministerialnej komisji weryfikacyjnej orzeka ostatecznie komisja ta w innym składzie.