§ 12. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 12. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  12.
(1)
O ile zachodzą wątpliwości co do nienagannego zachowania się nauczyciela w czasie okupacji pod względem obywatelskim władza powołana do zaliczania okresów, o których mowa w § 2, bądź władza, przekazująca zgłoszenie roszczenia nauczyciela o zaliczenie okresu wojennego, przekazuje zbadanie zarzutów komisji weryfikacyjnej.
2)
W razie stwierdzenia przez komisję weryfikacyjną, że zarzuty są uzasadnione, okresy o których mowa w §§ 2, 4, 5 i 8 nie podlegają zaliczeniu.