§ 10. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. - Dz.U.1945.24.140 - OpenLEX

§ 10. - Zaliczenie okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.24.140

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.
§  10.
Prawo do zaliczenia nie służy nauczycielom czynnym w dniu 1 września 1939 r. w szkołach państwowych i publicznych, pozostającym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w kraju, a nie zatrudnionym obecnie w szkolnictwie państwowym lub publicznym, którzy do dnia 31 sierpnia 1945 r. nie zgłoszą się pisemnie do kuratorium okręgu szkolnego, na obszarze którego zamieszkują, do objęcia służby lub nie obejmą w terminie wskazanym wyznaczonego im stanowiska służbowego.