§ 3. - Zaliczenie oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1928 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.