§ 2. - Zaliczenie oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia, 2 kwietnia 1928 roku. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zaliczenia funkcjonarjuszów straży celnej do grup uposażenia (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 132).