§ 1. - Zaliczenie oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1928 r.
§  1.
Stanowiska oficerów i szeregowych straży granicznej, ustalone w art. 12 wymienionego rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r., zalicza się do następujących grup uposażenia:

a) Oficerowie:

Dowódca straży granicznej do grupy IV

Nadinspektor straży granicznej do grupy V

Inspektor straży granicznej do grupy VI

Nadkomisarz, komisarz straży granicznej do grupy VII

Podkomisarz straży granicznej do grupy VIII

Aspirant straży granicznej do grupy IX

Nadkomisarz otrzymuje uposażenie komisarza, zwiększone w każdym szczeblu o 60 punktów.

b) Szeregowi:

Starszy przodownik straży granicznej do grupy X

Przodownik straży granicznej do grupy XI

Starszy strażnik graniczny do grupy XII

Strażnik graniczny do grupy XIII-XIV