Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1952 r.
w sprawie zaliczenia dostaw zakontraktowanych upraw na poczet ilości zbóż, objętej obowiązkiem sprzedaży w roku gospodarczym 1952/1953, oraz norm zamiany.

Na podstawie art. 21 pkt 1 dekretu z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 297) zarządza się, co następuje:
§  1. Dostawy zakontraktowanych upraw ze zbiorów 1952 r., wymienionych w § 2, wykonane w okresie od dnia 1 czerwca 1952 r. do końca terminu wyznaczonego dla akcji skupu zbóż, będą zaliczane na poczet ilości zbóż, objętej obowiązkiem sprzedaży w roku gospodarczym 1952/1953.
§  2. Ustala się następujące normy zamiany przy zaliczaniu dostaw upraw zakontraktowanych na poczet ilości zbóż, objętej obowiązkiem sprzedaży:
1) grupa nasienna:
za100kgzbóż jarych i ozimych100kgzboża
"100"grochu240""
"100"fasoli230""
"100"łubinu pastewnego230""
"100"peluszki170""
"100"wyki jarej170""
"100"wyki ozimej400""
"100"bobiku150""
"100"esparcety350""
"100"inkarnatki400""
"100"koniczyny czerwonej, białej, szwedzkiej700""
"100"lucerny800""
2) grupa konsumpcyjno-przemysłowa:
za100kgzbóż jarych i ozimych100kgzboża
"100"grochu220""
"100"fasoli200""
"100"gryki250""
"100"kukurydzy jadalnej i pastewnej250""
"100"kapusty białej10""
"100"kapusty czerwonej14""
"100"kapusty włoskiej14""
"100"marchwi10""
"100"buraków10""
"100"pomidorów14""
"100"ogórków14""
"100"selerów15""
"100"porów15""
"100"pietruszki15""
"100"szpinaku15""
"100"cebuli15""
"100"czosnku50""
"100szt.kalafiorów14""
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.