Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.
§  5. Okoliczności, o których mowa w § 1-3, stwierdza zakład pracy w świadectwie pracy.