Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.
§  3. Zatrudnienie w poprzednim zakładzie pracy wlicza się do okresu pracy, o którym mowa w § 1, w razie rozwiązania umowy o pracę w związku z niemożnością dalszego zatrudnienia pracownika ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy.