§ 1. - Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz tryb powoływania komisji egzaminacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  1.
Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku określa "Program szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.