§ 17a. - Zakres stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 1987 r.
§  17a. 1
 
1.
Przedsiębiorstwu podległemu Ministrowi Obrony Narodowej może być nadany statut przedsiebiorstwa przemysłu obronnego w trybie określonym w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw (Dz.U. z 1982 r. Nr 1, poz. 3).
2. 2
Do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej, którym został nadany status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, nie stosuje się pozostałych przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 1, z wyjątkiem § 1, 2, 4 ust. 1, § 11, 12 i 12a.
1 § 17a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 września 1982 r. (Dz.U.82.29.202) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1982 r.
2 § 17a ust. 2:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1984 r. (Dz.U.84.10.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 1984 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1987 r. (Dz.U.87.9.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 1987 r.