§ 3. - Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1997.154.1012 - OpenLEX

§ 3. - Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1012

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.