§ 1. - Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1997.154.1012 - OpenLEX

§ 1. - Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1012

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.
§  1.
W razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych przepisy art. 207-208, 210 § 1-4 i § 6, art. 211-219, 220 § 1, art. 221 § 1-3, art. 222-227, 228 § 3, art. 229-237, 2371-2376, 2377 § 1, art. 2378, 2379 § 1 i 2 oraz art. 23710-23715 działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz przepisy wydane na ich podstawie stosuje się odpowiednio.