§ 5. - Zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1372

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.
§  5.
1.
Organy i podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz ich przedstawiciele, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy realizacji działań określonych w planach gotowości.
2.
Organy, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mogą, w uzasadnionych przypadkach, zapewnić zespołom, o których mowa w § 1 pkt 2, pomieszczenia wyposażone w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i w inne środki techniczne oraz obsługę merytoryczną i techniczną.