§ 1. - Zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1372

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zwanych dalej "planami gotowości", oraz realizacji działań wynikających z tych planów;
2)
zakres udziału w zespołach kryzysowych przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1.