§ 3. - Zakres i tryb współpracy Straży Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób sprawowania tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  3.
Współpraca Straży Parku z Policją w zakresie, o którym mowa w § 1, odbywa się przez wzajemne udzielanie pomocy.