§ 5. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 5. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  5.
W zakresie określonym w §§ 2-4 Z.E.O. może przeprowadzać kontrole planowe i doraźne oraz żądać informacji i wyjaśnień.