§ 3. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 3. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  3.
Nadzór gospodarczy polega na sprawdzaniu racjonalnego:
1)
wytwarzania, przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej,
2)
dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców.