§ 2. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 2. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  2.
Nadzór techniczny polega na sprawdzaniu zgodności wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń elektrycznych z przepisami technicznymi wydanymi przez Ministra Górnictwa i Energetyki, normami państwowymi oraz warunkami technicznymi określonymi w uprawnieniu.