§ 12. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 12. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  12.
Przy wydawaniu nakazów i decyzji oraz wnoszeniu i rozstrzyganiu odwołań mają zastosowanie przepisy o postępowaniu administracyjnym ze zmianami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.