§ 10. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 10. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  10.
1.
Wprowadzenie zmian w urządzeniach technicznych w stosunku do zatwierdzonego projektu zakładu wymaga każdorazowo zezwolenia Z.E.O.
2.
Brak odpowiedzi Z.E.O. w ciągu 2 tygodni od wniesienia podania o zezwolenie uważa się za udzielenie zezwolenia.