§ 2. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1992.59.301 - OpenLEX

§ 2. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.59.301

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1996 r.
§  2.
Okoliczności i przyczyny wypadków, którym uległy osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych przy wykonywaniu pracy na rzecz zakładu, bada zespół, w skład którego wchodzą:
1)
funkcjonariusz (pracownik) zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)
społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi zakładu, znający przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.