§ 5. - Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.
§  5. 10
Do zakresu działania Ministra Żeglugi przechodzą sprawy, zastrzeżone dotychczas właściwości Ministra Komunikacji w zakresie budowy i utrzymania dróg oraz budowli wodnych, ich eksploatacji, żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych oraz badań hydrologicznych, meteorologicznych i Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
10 § 5:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1956 r.