§ 3. - Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.
§  3. 8
1.
Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy wydawanie przepisów o ruchu i bezpieczeństwie lotniczym oraz nadzór i kontrola nad ich wykonywaniem. Przepisy te wydaje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego.
2.
Na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1 Minister Obrony Narodowej jak również Ministrowie Bezpieczeństwa Publicznego oraz Transportu Drogowego i Lotniczego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej wydają - każdy w swoim zakresie działania - przepisy szczegółowe w sprawie wykonywania lotów nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podległych sobie rodzajów lotnictwa.
8 § 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.