Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.22.188

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.