§ 5. - Zakres działania Ministra Finansów i zmiana zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. - Dz.U.1950.22.188 - OpenLEX

§ 5. - Zakres działania Ministra Finansów i zmiana zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.22.188

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.
§  5.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów i Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.