§ 1. - Zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.16.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1970 r.
§  1.
1.
Centralny Urząd Geologii i organy do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych wykonują określone prawem geologicznym i innymi przepisami zadania państwowej administracji geologicznej.
2.
Centralny Urząd Geologii prowadzi ponadto przez podległe mu jednostki prace geologiczne w zakresie ustalonym w niniejszym rozporządzeniu lub w innych przepisach.