Art. 9. - Zakłady utylizacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
Art.  9.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.