Art. 8. - Zakłady utylizacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
Art.  8.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Zdrowia i Odbudowy.