Art. 7. - Zakłady utylizacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
Art.  7.
1.
Ustawa niniejsza nie narusza przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245 i z 1948 r. Nr 49, poz. 373) ani też rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132).
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą, a w szczególności przepisy art. 8 i 16 prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) z późniejszymi zmianami w odniesieniu do przemysłu oprawczego (rakarskiego), o ile obejmuje on przeróbkę zwłok zwierzęcych, oraz w odniesieniu do zakładów przeróbki zwłok zwierzęcych (oprawiska, rakarnie).