Art. 5. - Zakłady utylizacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
Art.  5.

Minister Przemysłu i Handlu ustali w drodze rozporządzenia:

1) 2
(skreślony),
2)
sposób wykonywania nadzoru i kontroli nad zakładami utylizacyjnymi,
3)
w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Zdrowia i Odbudowy - zasady wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych.
2 Art. 5 pkt 1 skreślony przez art. 28 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U.88.41.324) z dniem 1 stycznia 1989 r.