Art. 4. - Zakłady utylizacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
Art.  4.
1.
Minister Przemysłu i Handlu wykonywa kontrolę i nadzór nad wszystkimi zakładami utylizacyjnymi zarówno w zakresie techniczno-organizacyjnym, jak i w zakresie produkcji oraz rozprowadzania produktów; kontrola i nadzór w zakresie organizacji nad samorządowymi zakładami utylizacyjnymi będą wykonywane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.
2.
Minister Przemysłu i Handlu może powołać do współpracy osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, czynne w gospodarce utylizacyjnej, i zlecić im wykonywanie poszczególnych czynności regulowania i kontroli w ramach przepisów niniejszej ustawy.