Art. 2. - Zakłady utylizacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
Art.  2.

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Administracji Publicznej ustala:

1)
sieć rozmieszczenia i plan uruchomienia zakładów utylizacyjnych z określeniem okręgów ich działalności - w zależności od warunków komunikacyjnych, stanu pogłowia zwierząt i zdolności przetwórczej poszczególnych zakładów,
2)
zakłady, które w ramach sieci, wymienionej w pkt 1, będą prowadzone jako państwowe bądź przez związki samorządu terytorialnego.