[Dowolność tworzenia ZFŚS i kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS] - Art. 4. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2021.746 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Dowolność tworzenia ZFŚS i kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.746 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  4.  [Dowolność tworzenia ZFŚS i kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS]
1. 
U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1c, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony.
2. 
U pracodawców określonych w art. 3 ust. 1 i 1c, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, może zawierać regulamin wynagradzania.
3. 
Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem, o którym mowa w art. 8 ust. 2.