[Wejście w życie] - Art. 23. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Wejście w życie] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  23.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3  z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

3 Ustawa została ogłoszona w dniu 30 marca 1994 r.